• Mijngezondheid.net

  08.12.2020
  MijnGezondheid.net folder Huisarts Binnenkort ook beschikbaar bij uw huisarts: online dossierinzage via Mijngeozndheid.net, e-consulten en aan...

  lees verder →

  Griepprik

  19.11.2020
  Onze griepvaccinatiedag had plaats op 30-10-20 en de inhaalmiddag was op 12-11-20. Heeft u de griepvaccinatie onverhoopt toch nog niet gekregen?...

  lees verder →

  Vacature doktersassistente

  10.11.2020
   Huisartsenpraktijk Het Leyendak zoekt op korte termijn een:
  lees verder →

  Versturen van foto's naar de praktijk

  28.07.2020
  Het 06-nummer waar u NA overleg met de assistente foto's naar toe kunt sturen van huid- of oogaandoeningen, maakt gebruik van Whatsapp. Wij rea...

  lees verder →

  GEEN INLOOPSPREEKUREN per maandag 16-3-20

  14.03.2020
  Om te voorkomen dat zich meer dan 10 mensen tegelijk in de wachtkamer bevinden kunt u tot nader order ALLEEN NA TELEFONISCHE AFSPRAAK op de praktij...

  lees verder →

Wat bieden wij - Psychologen


Psychologen van HSK.

In de huisartspraktijk het Leyendak kunt u ook terecht voor psychologische problematiek zoals angstklachten, depressies en voor traumabehandeling.

Uw huisarts kan u verwijzen. Voor de behandelingen bij de psycholoog geldt een eigen bijdrage per gesprek, die wisselt, afhankelijk van uw polis.


POH-GGZ mw. N. Voskuijl


Mevrouw Voskuijl werkt sinds april 2014 als POH GGZ (Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg) in het Leyendak Huisartsenpraktijk. In overleg met u kan uw huisarts u doorverwijzen naar de POH GGZ bij psychische klachten.

U kunt bij de POH GGZ terecht voor hulp bij psychische klachten op het gebied van rouw, angst en spanning, depressieve klachten en slaapproblemen. Ook kan de POH-GGZ u op weg helpen om overzicht te scheppen in uw problemen in het dagelijks leven, en u helpen de problemen stap voor stap aan te pakken. 

 

De POH GGZ zal samen met u, na een intakegesprek, bekijken hoeveel gesprekken er nodig zijn om u weer vooruit te helpen. Dit aantal zal gemiddeld 5 gesprekken zijn. De POH GGZ streeft naar het motto: ‘’Kort als het kan, lang als het moet’’. Indien de klachten na deze gesprekken niet voldoende afgenomen zijn, zal er gekeken worden naar een eventuele doorverwijzing naar de basis GGZ of specialistische GGZ of elders.

 

Er is, tot slot, een aantal aandachtspunten als u naar de POH GGZ wordt verwezen:

 

 

-          Wanneer u zonder opgaaf van reden twee keer niet verschijnt op het afgesproken tijdstip zullen de gesprekken bij de POH GGZ worden beëindigd.

 

-          Indien u uit een behandelingstraject komt buiten de huisartsenpraktijk en wordt terugverwezen (of op eigen initiatief) naar de huisarts/POH GGZ, zal er samen met u bekeken worden hoeveel en in welk regelmaat er gesprekken nodig zijn.

 

-          Wanneer na een intakegesprek blijkt dat de klachten om langdurig, intensieve hulp vragen, zal u in overleg doorverwezen worden naar de BGGZ of SGGZ. 

 

-          Indien er wachtlijsten zijn na een doorverwijzing, is het naar behoefte mogelijk om ter overbrugging maandelijks contact te behouden met de POH GGZ.

 

-          De gesprekken met de POH GGZ vallen binnen de basisverzekering.

 

De POH GGZ is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00-17.30uur.

 

 

 • Wij zijn bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur

  Algemeen: 070-3098250
  Spoed: 070-3098250 ( optie 1 )
  Recepten: 070-3098250 ( optie 2 )

  Wij verzoeken u om te bellen voor 11.00 uur als u een afspraak wilt maken.