• Dr van Dijk vanaf 26-2-19 op dinsdagochtend

  05.12.2018
  Dr van Dijk zal vanaf eind februari 2019 op dinsdagochtend het spreekuur van dr Limburg waarnemen in plaats van woensdag. De weekindeling ziet e...

  lees verder →

  Praktijken gesloten voor nieuwe inschrijvingen

  20.11.2018
  Op dit moment zijn wij gesloten voor nieuwe inschrijvingen. U kunt het nogmaals proberen in januari 2019. Tot ziens

  lees verder →

  dr van Eden huisarts in opleiding

  24.09.2018
   Vanaf 1-9-18 is dhr van Eden (Duco) 3e jaars huisarts in opleiding bij dr Woerdman en dr Limburg.

  lees verder →

  Nieuwe POH-S mw Doelam

  02.07.2018
  Per 2-7-18 zal bij ons gaan werken mw S. (Sharda) Doelam, als POH_S, zij zal de zorg voor de patienten met diabetes overnemen van S. (Steffanie) Ki...

  lees verder →

  Uw inschrijving bij uw huisarts: Stichting ION

  09.05.2018
  In de folder kunt u meer lezen over de stichting ION (Inschrijving op Naam) en over hoe met uw gegevens wordt omgegaan: ion.lhv.nl/sites/default...

  lees verder →

Wat bieden wij - Psychologen


Psychologen van HSK.

In de huisartspraktijk het Leyendak kunt u ook terecht voor psychologische problematiek zoals angstklachten, depressies en voor traumabehandeling.

Uw huisarts kan u verwijzen. Voor de behandelingen bij de psycholoog geldt een eigen bijdrage per gesprek, die wisselt, afhankelijk van uw polis.


POH-GGZ mw. N. Voskuijl


Mevrouw Voskuijl werkt sinds april 2014 als POH GGZ (Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg) in het Leyendak Huisartsenpraktijk. In overleg met u kan uw huisarts u doorverwijzen naar de POH GGZ bij psychische klachten.

U kunt bij de POH GGZ terecht voor hulp bij psychische klachten op het gebied van rouw, angst en spanning, depressieve klachten en slaapproblemen. Ook kan de POH-GGZ u op weg helpen om overzicht te scheppen in uw problemen in het dagelijks leven, en u helpen de problemen stap voor stap aan te pakken. 

 

De POH GGZ zal samen met u, na een intakegesprek, bekijken hoeveel gesprekken er nodig zijn om u weer vooruit te helpen. Dit aantal zal gemiddeld 5 gesprekken zijn. De POH GGZ streeft naar het motto: ‘’Kort als het kan, lang als het moet’’. Indien de klachten na deze gesprekken niet voldoende afgenomen zijn, zal er gekeken worden naar een eventuele doorverwijzing naar de basis GGZ of specialistische GGZ of elders.

 

Er is, tot slot, een aantal aandachtspunten als u naar de POH GGZ wordt verwezen:

 

 

-          Wanneer u zonder opgaaf van reden twee keer niet verschijnt op het afgesproken tijdstip zullen de gesprekken bij de POH GGZ worden beëindigd.

 

-          Indien u uit een behandelingstraject komt buiten de huisartsenpraktijk en wordt terugverwezen (of op eigen initiatief) naar de huisarts/POH GGZ, zal er samen met u bekeken worden hoeveel en in welk regelmaat er gesprekken nodig zijn.

 

-          Wanneer na een intakegesprek blijkt dat de klachten om langdurig, intensieve hulp vragen, zal u in overleg doorverwezen worden naar de BGGZ of SGGZ. 

 

-          Indien er wachtlijsten zijn na een doorverwijzing, is het naar behoefte mogelijk om ter overbrugging maandelijks contact te behouden met de POH GGZ.

 

-          De gesprekken met de POH GGZ vallen binnen de basisverzekering.

 

De POH GGZ is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00-17.30uur.

 

 

 • Wij zijn bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur

  Algemeen: 070-3098250
  Spoed: 070-3098250 ( optie 1 )
  Recepten: 070-3098250 ( optie 2 )

  Wij verzoeken u om te bellen voor 11.00 uur als u een afspraak wilt maken.